معماری و عمران

وزیر کشور راهی استان کردستان شد

وزیر کشور به منظور ارزیابی پیشرفت طرح های توسعه ای، مالی و اجتماعی استان، راهی استان کردستان شد.

9 دی 1398