شطرنج

صعود خادم الشریعه به رده پانزدهم دنیا، سقوط 9 پله ای مقصودلو

سارا سادات خادم الشریعه در جدیدترین رده بندی فدراسیون دنیای شطرنج با 6 پله صعود نسبت به ماه قبل در رده پانزدهم برترین های دنیا قرار گرفته است.

16 خرداد 1398